Nida 2009

XII OLSZTYŃSKI MIĘDZYNARODOWY SPŁYW KAJAKOWY

NIDA (96,5 km)– 01.08. – 08.08.2009r.

W Bocheńcu położonym ok. 25 km od stolicy województwa świętokrzyskiego, w cichym zakątku Kielecczyzny, w Ośrodku Wczasowym „Wierna”, nieopodal Wiernej Rzeki rozpoczęliśmy nasze zmagania z kolejną niezdobytą rzeką.
Zwiedziliśmy w Jędrzejowie w Muzeum im. Przypkowskich drugą największą w Europie (po Oksfordzie) kolekcję zegarów słonecznych.

Nasza trasa : Spływanie rozpoczęliśmy na Białej Nidzie.
Mniszek (121,5) – Żabieniec (110,0) – Stare Kotlice (88,0) – Pińczów (64,0) – Chroberz (46,0) – Wiślica (25,0). Odcinek z 4 przenoskami Stare Kotlice – Pińczów.
Zakończyliśmy natomiast naszą przygodę w prastarej osadzie kresu Niecki Nidy, dawnej siedzibie książąt państwa Wiślan – Wiślicy. Nie ma wątpliwości, iż jest to zaniedbanie naszej edukacji historycznej, iż niewielu z nas zna tę wieś (do 1869 roku – miasto) i było tam. Ci co byli i widzieli wiedzą, że warto i trzeba !!!
Niech tylko same zabytki będą zachętą :

• Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1350 roku, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego, ponoć jako pokuta za zabójstwo kanonika Marcina Baryczki (tzw. kościół ekspiacyjny). Wnętrze zdobią gotyckie sklepienia: krzyżowo-żebrowe i ostrołukowe, oparte na trzech filarach na środku bazyliki. Kościół został zniszczony w czasie I wojny światowej przez Austriaków. Odbudowany został w latach 1919-1926 według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. W podziemiach odkryto fundamenty dwóch wcześniejszych romańskich kościołów z tzw. płytą wiślicką. W prezbiterium widoczne są fragmenty bizantyjsko-ruskiej polichromii z lat 1397-1400. W głównym ołtarzu umieszczono figurę Matki Boskiej (tzw. Madonna Łokietkowa) z około 1300.
• Dom Długosza – wikariat z 1460. Budowla z cegły, ufundowana przez słynnego historyka, kronikarza Jana Długosza, jako mieszkanie dla wikariuszy kolegiaty wiślickiej. We wnętrzach odkryto fragmenty polichromii z XV w.. Obecnie mieści się w nim plebania i muzeum.
• Kościół św. Mikołaja – pozostałości romańskiego kościoła
• Dzwonnica znajdująca się na lewo od wejścia, przy zachodniej fasadzie bazyliki. Budowlę wzniesiono w latach 1460-1470, została ona ufundowana przez Jana Długosza. W 1858 uległa pożarowi. Odrestaurowano ją w 1872 dodając neogotycki hełm. Dzwonnica została uszkodzona w czasie austriackich bombardowań w 1915. W 1919 naprawiono ją, likwidując jednak hełm XIX-wieczny. Budowla ma plan kwadratu i posiada cztery kondygnacje. Na częściowo zrekonstruowanym fryzie umieszczone są herby Korony i Litwy, a także szlacheckie: Dębno, Wieniawa, Grzymała, Ogończyk, Pilawa, Nałęcz, Rawicz oraz Poraj.
• Grodzisko ze śladami murów obronnych z XI-XII w.
• Kamienica Bractwa Różańcowego z sienią przejazdową. Zapisana bractwu w 1677 przez ks. kanonika Jana Rudnickiego. Znajduje się na rogu Rynku i ulicy Jasnej.
• Figura Męki Pańskiej ulokowana przy placu Solnym. Pochodzi z II połowy XVII w.
• Św. Jan Nepomucen w pozie modlitewnej, przy ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Informacje o rzece: Nida jest kręgosłupem krainy leżącej miedzy doliną Wisły, Wyżyną Krakowsko – Częstochowską i Wyżyną Kielecko – Sandomierską, czyli Ponidzia. Ponidzie to wyjątkowy region obfitujący w ciekawe formacje geologiczne, wyjątkową roślinność i mnóstwo zabytków. Unikalne w skali kraju są krajobrazy związane ze zjawiskami krasowymi. Można tu na przykład zobaczyć dochodzące do 3,5 metra kryształy gipsowe należące do największych na świecie. Pod względem florystycznym najcenniejsze są kserotermiczne murawy stepowe. Szerokość koryta rzeki Nidy waha się od 6 do 79 m, głębokość od 0,4 do 2,6 m. Między Motkowicami a Skowronnem Dolnym znajduje się unikatowa struktura geomorfologiczna – delta śródlądowa. Tworzy ją kilka ramion wolno płynącej rzeki. Dolinę wypełniają kręte starorzecza, nieduże rozlewiska, bagna i cieki wodne. Jest to największy obszar naturalnych bagien na terenie Małopolski. Spotkać można wiele rzadkich i ginących gatunków zwierząt i roślin, niejednokrotnie mających tu swoje jedyne stanowisko w Polsce – Dolina Nidy należy do Obszaru Natura 2000. Nad rzeką Nidą znajdziemy wiele pamiątek historycznych: od starożytnych grodzisk, przez liczne budowle gotyckie na zabytkach XIX-w kończąc. Nasz spływ skończymy w Wiślicy: głównym ośrodku Wiślan. Warto też wspomnieć, że Nida należy do najcieplejszych rzek w Polsce, jej wody osiągają w lecie 27°C, zaś pobliskie Busko-Zdrój (skąd pochodził Wojtek Bellon, poeta, pieśniarz, założyciel Wolnej Grupy Bukowina) jest uważane przez klimatologów za najbardziej nasłonecznione polskie uzdrowisko.
Rzeka Nida :
– źródła na wysokości 269 m n.p.m.; ujście – 166 m n.p.m.
– długość rzeki 151 km (z Biała Nidą).
Powstaje z połączenia Białej i Czarnej Nidy w miejscowości Brzegi k. Chęcin, a uchodzi do Wisły w okolicy Nowego Korczyna.

Uczestnicy (14 osób) : Benoit i Paweł; Lechu i Jacek; Gocha i Maxiu; Graża i Przemek; Marek Michał i Krzyś; Pisklak i Piter; Tomek z Grześkiem.

Wydarzenia :

  • Bransoletki jako symbol spływowy
  • Cytat z Graży : „Całą niedzielę posuwamy się z poślizgiem”
  • Cystersi z Jędrzejowa i ich dżem
  • Niedyspozycja Pyskusia (zmiana ksywy z Pisklak na Pysklak vel Pyskuś)

Polecana literatura : 
1). „Nida – rzeka zakręcona”. R. August. Piątek Trzynastego Wydawnictwo s.c. Łódź 2007.
2). „Najpiękniejsze trasy kajakowe w Polsce”. P. Skurzyński, M. Lityński, A. Mateusiak. Wydawnictwo Pascal. Bielsko Biała 2006.
3). „Turystyczne szlaki wodne Polski”. B. Jastrzębski. Wydawnictwo Sport i Turystyka. Warszawa 1960.
4). „Przechadzka po Pińczowie i okolicy”. A. Dziubiński. Agencja JP s.c. Kielce 2007.

Linki :
www.kajakiem.pl
www.wierna.oit.pl
www.pinczow.com.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C5%9Blica_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie)
http://przyroda.polska.pl/regiony/wyzyna_mp/nida/index.htm
http://www.jaskiniaraj.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Raj_(jaskinia)
http://www.zamkipolskie.com/checiny/checiny.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Ch%C4%99cinach
http://www.wislica.pl/ 
http://www.wislica.org/ 
http://www.sandomierskie.com/kraj/Ponidzie/wislica.htm ).

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://omsk.com.pl/wp-content/uploads/2018/01/f266.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 460px;}